Toán Lớp 7: Cho d cắt d’ tại O, trong các góc tạo thành có một góc = 50 độ. Tính số đo các góc còn lại

By Tâm

Toán Lớp 7: Cho d cắt d’ tại O, trong các góc tạo thành có một góc = 50 độ. Tính số đo các góc còn lại

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho d cắt d’ tại O, trong các góc tạo thành có một góc = 50 độ. Tính số đo các góc còn lại”

 1. + Giả sử: góc $O_{1}$ = $50^{0}$ 
  mà góc $O_{1}$ = góc $O_{3}$ (2 góc đối đỉnh)
  ⇒ góc $O_{3}$ = $50^{0}$ 
  + $O_{1}$ + $O_{2}$ = $180^{0}$ (2 góc kề bù)
     $50^{0}$ + $O_{2}$ = $180^{0}$
                      $O_{2}$ = $180^{0}$ – $50^{0}$ = $130^{0}$
  mà góc $O_{2}$ = góc $O_{4}$ (2 góc đối đỉnh)
  ⇒ $O_{2}$ = $130^{0}$

  toan-lop-7-cho-d-cat-d-tai-o-trong-cac-goc-tao-thanh-co-mot-goc-50-do-tinh-so-do-cac-goc-con-lai

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: \hat{O_4}=\hat{O_2} (đối đỉnh)
  Mà: \hat{O_4}=50^o (giả thuyết)
  =>\hat{O_2}=50^o
  Ta có: \hat{O_1}+\hat{O_4}=180^o (kề bù)
  =>\hat{O_1}=180^o -\hat{O_4} 
  =>\hat{O_1}=180^o -50^o
  =>\hat{O_1}=130^o   
  Ta có: \hat{O_1}=\hat{O_3} (đối đỉnh)     
  Mà: \hat{O_1}=130^o (chứng minh trên)
  =>\hat{O_3}=130^o
  Vậy \hat{O_4}=\hat{O_2}=50^o;\hat{O_1}=\hat{O_3}=130^o
     
   

  toan-lop-7-cho-d-cat-d-tai-o-trong-cac-goc-tao-thanh-co-mot-goc-50-do-tinh-so-do-cac-goc-con-lai

  Trả lời

Viết một bình luận