Toán Lớp 4: Thương của hai số là 1672. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương của hai số khi đó là bao nhiêu?

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 4: Thương của hai số là 1672. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương của hai số khi đó là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Thương của hai số là 1672. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương của hai số khi đó là bao nhiêu?”

 1. Thương của hai số là 1672. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương của hai số khi đó là bao nhiêu?
  giải
  vậy khi đó thương mới là:
  1672×4=6688
  đáp số:6688
  _____________________________________________________
  giải thích:vì số bị chia tăng hay giảm bấy nhiêu thì thương cũng tăn giảm bấy nhiêu

  Trả lời
 2.  Nếu số bị chia gấp  4 lần thì thương gấp  4 lần
          Thương của 2 số khi đó là 
                 1672×4=6688
                        Đáp số 6688

  Trả lời

Viết một bình luận