Toán Lớp 7: Tìm xthuộcZ biết: a) 2x-1 = 16 b) (x -1)2 = 25 ∈ ∈

Toán Lớp 7: Tìm xthuộcZ biết:
a) 2x-1 = 16 b) (x -1)2 = 25 ∈ ∈

TRẢ LỜI

Viết một bình luận