Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất |x+1|-2=A

Toán Lớp 7: Tìm giá trị nhỏ nhất |x+1|-2=A

TRẢ LỜI

Viết một bình luận