Toán Lớp 9: Tìm x giúp mình với √x^2= |-8|

Toán Lớp 9: Tìm x giúp mình với √x^2= |-8|

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $S =\{\pm 8\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \sqrt{x^2}= |-8|$
  $\Leftrightarrow |x| = 8$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -8\\x = 8\end{array}\right.$
  Vậy $S =\{\pm 8\}$

  Trả lời

Viết một bình luận