Toán Lớp 7: Tìm giá trị x để đa thức M(x)= (x-1)(x^2-4) có giá trị bằng 0

Toán Lớp 7: Tìm giá trị x để đa thức M(x)= (x-1)(x^2-4) có giá trị bằng 0

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm giá trị x để đa thức M(x)= (x-1)(x^2-4) có giá trị bằng 0”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(x^2-4) = 0
  x – 1 = 0   hay    x^2 – 4 = 0
  x       = 1             x^2      = 4
                               x^2       = 2^2           hay     x^2 = (-2)^2
                               x            = 2                          x      = -2
  Vậy x = 1 hay x = 2 hay x = -2

Viết một bình luận