Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A thuộc tia Ot. Qua A kẻ đường vuông góc với Ot cắt Ox, Oy theo thứ

Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A thuộc tia Ot. Qua A kẻ đường vuông góc với Ot cắt Ox, Oy theo thứ tự ở B và C.
a) Chứng minh: OAB=OAC.
b) Lấy điểm I thuộc tia Ot (I và O khác phía đối với BC). Chứng minh IC=IB và IO là tia phân giác của góc BIC.
c) Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt Ox, Oy theo thứ tự ở M và N. Chứng minh MN vuông góc OI.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Lấy điểm A thuộc tia Ot. Qua A kẻ đường vuông góc với Ot cắt Ox, Oy theo thứ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #danggiabao0

  a,
  Xét $ΔOAB$ và $ΔOAC$ có:
  hat{OAB}=hat{OAC}=90°
  $OA$ chung
  hat{BOA}=hat{COA}(gt)
  ⇒$ΔOAB$=$ΔOAC$(góc nhọn-cạnh huyền)
  b,
  Có $ΔOAB$ = $ΔOAC$(cmt)
  ⇒$OB$=$OC$
  Xét $ΔOBI$ và $ΔOCI$ có:
  $OB$=$OC$(cmt)
  hat{BOI}=hat{COI}(gt)
  $OI$ chung
  ⇒$ΔOAB$=$ΔOAC$(c.g.c)
  ⇒$IB$=$IC$
  Có $ΔOAB$ = $ΔOAC$(cmt)
  ⇒hat{OIB}=hat{OIC}
  ⇒$OI$ là tia p/g của hat{BIC}
  c,Ko bt làm

   

  toan-lop-7-cho-goc-oy-khac-goc-bet-ot-la-tia-phan-giac-cua-goc-do-lay-diem-a-thuoc-tia-ot-qua-a

  Trả lời

Viết một bình luận