Toán Lớp 7: Tìm đa thức P ( x ) , biết : a , P (x ) + x – 4 = -5x^4 – 3x^3 + x – 1

Toán Lớp 7: Tìm đa thức P ( x ) , biết :
a , P (x ) + x – 4 = -5x^4 – 3x^3 + x – 1

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm đa thức P ( x ) , biết : a , P (x ) + x – 4 = -5x^4 – 3x^3 + x – 1”

 1. P(x) + x – 4 = -5x^4 – 3x^3 + x – 1
  P(x) +(x-4) = -5x^4 – 3x^3 + x – 1
  P(x) = (-5x^4 – 3x^3 + x – 1) – (x – 4)
  P(x) = -5x^4 – 3x^3 + x – 1 – x + 4
  P(x) = -5x^4 – 3x^3 + (x – x) + (-1 + 4)
  P(x) = -5x^4 – 3x^3 + 3
  VậyP(x) = -5x^4 – 3x^3 + 3

  Trả lời

Viết một bình luận