Toán Lớp 11: cho đường thẳng d: 2x+3y=1 và vectơ v=(2,1). tìm đường thẳng d’ thỏa T vecto v (d)=d’

Toán Lớp 11: cho đường thẳng d: 2x+3y=1 và vectơ v=(2,1). tìm đường thẳng d’ thỏa T vecto v (d)=d’

0 bình luận về “Toán Lớp 11: cho đường thẳng d: 2x+3y=1 và vectơ v=(2,1). tìm đường thẳng d’ thỏa T vecto v (d)=d’”

 1. $T_{\overrightarrow{v}}: d\to d’$
  Đặt $d’: 2x+3y+c=0$ 
  Chọn điểm $M(-1;1)\in d$
  $\to M'(-1+2; 1+1)=(1;2)$
  $M’\in d’$ nên ta có:
  $2.1+3.2+c=0$
  $\to c=-8$
  Vậy $d’: 2x+3y-8=0$

Viết một bình luận