Toán Lớp 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm ,biết rằng 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó

Toán Lớp 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm ,biết rằng 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm ,biết rằng 3 lần chiều rộng bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 lần chiều rộng (tương đương với 2 lần chiều dài) là:
                              8×3=24(cm)
  Chiều dài là:
                              24:2=12(cm)
  Chu vi hình chữ nhật là: 
                               (8+12)x2=40(cm)
                                            Đáp số: 40cm
   

Viết một bình luận