Toán Lớp 7: Tìm chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật biết chu vi là 96m, và tỷ lệ với 7 và 5(giải giúp mik nha lưu ý là làm dễ hiểu thôi m

Toán Lớp 7: Tìm chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật biết chu vi là 96m, và tỷ lệ với 7 và 5(giải giúp mik nha lưu ý là làm dễ hiểu thôi mik ko cần làm nâng cao đâu)nhớ giải thích các b giải

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật biết chu vi là 96m, và tỷ lệ với 7 và 5(giải giúp mik nha lưu ý là làm dễ hiểu thôi m”

 1. nửa chu vi hcn là
  96:2=48
  gọi chiều dài và chiều rộng là x và y
  vì chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5 nên ta có
  =y/5
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
  x7=y/5=x+y/7+5=48/12=4
  với x/7 4 thì x =28
  với y/5=4 thì y= 20
  vậy cd là 28m cr là 20m
   

  Trả lời

Viết một bình luận