Toán Lớp 9: giúp mình với 60 điểm lận ạ Tìm x biết: -($\sqrt[]{x}$ – 2 )$^{2}$ – $\sqrt[]{x-4}$ = 0

Toán Lớp 9: giúp mình với 60 điểm lận ạ
Tìm x biết:
-($\sqrt[]{x}$ – 2 )$^{2}$ – $\sqrt[]{x-4}$ = 0

0 bình luận về “Toán Lớp 9: giúp mình với 60 điểm lận ạ Tìm x biết: -($\sqrt[]{x}$ – 2 )$^{2}$ – $\sqrt[]{x-4}$ = 0”

 1. Giải đáp:
  S={4} 
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Điều kiện : x≥4
  -(\sqrt[x]-2)^2-\sqrt[x-4]=0
  ⇔ (\sqrt[x]-2)^2+\sqrt[x-4]=0
  Nhận xét :
  (\sqrt[x]-2)^2≥0∀x≥4
  \sqrt[x-4]≥0∀x≥4
  ⇒ (\sqrt[x]-2)^2+\sqrt[x-4]≥0
  Dấu = xảy ra
  ⇔ {((\sqrt[x]-2)^2=0),(\sqrt[x-4]=0):}
  ⇔ {(\sqrt[x]-2=0),(x-4=0):}
  ⇔ {(\sqrt[x]=2),(x=4):}
  ⇔ x=4 (tmdk)
  Vậy S={4}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  -(\sqrt{x}-2)^2-\sqrt{x-4} =0 (ĐKXD: x>=4)
  <=>(\sqrt{x}-2)^2+\sqrt{x-4} =0
  Ta có:
  (\sqrt{x}-2)^2>=0
  \sqrt{x-4} >=0
  =>(\sqrt{x}-2)^2+\sqrt{x-4} >=0
  Dấu “=” xảy ra 
  <=>$\left \{ {{(\sqrt{x}-2)^2=0} \atop {\sqrt{x-4}=0}} \right.$
  <=>$\left \{ {{x=4} \atop {x=4}} \right.$ 
  <=>x=4

Viết một bình luận