Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Mỗi bánh xe đạp cần 24 nan hoa. Hỏi có 1540 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa mấy nan hoa?

Toán Lớp 4: Mỗi bánh xe đạp cần 24 nan hoa. Hỏi có 1540 nan hoa thì lắp được nhiều nhất
bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa mấy nan hoa?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bánh xe đạp có thể lắp là:
  1540 : 24 = 64 (nan hoa) dư 4 nan hoa
  Mỗi chiếc xe đạp cần 2 bánh xe nên có thể lắp đc số chiếc đạp là:
  64 : 2 = 32 (chiếc xe đạp)
  Đáp số: 32 chiếc xe đạp và dư 4 nan hoa

 2. Một xe đạp cần số nan hoa là:
    24 + 24 = 48 ( nan hoa )
  Có 1540 nan hoa lắp thì lắp được nhiều nhất số chiếc xe đạp là:
  1540 : 48 = 32 ( chiếc xe đạp ) dư 4 ( nan hoa )
  Đáp số: Lắp được nhiều nhất 32 chiếc xe đạp thừa 4 nan hoa
  #NgochanOwO
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie