Toán Lớp 7: Tìm x ( 1/ 2 x- 3/ 4 )(x- 1/ 2 )=0

Toán Lớp 7: Tìm x
( 1/ 2 x- 3/ 4 )(x- 1/ 2 )=0

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 1/2 x – 3/4 )( x – 1/2 ) = 0
  => \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{4}=0\\x-\dfrac{1}{2}=0\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{1}{2}x=\dfrac{3}{4}\\x=\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)
  Vậy x ∈ {  3/2  ;  1/2  }

  Trả lời

Viết một bình luận