Toán Lớp 6: Tìm x và y để số 7x4y chia hết cho 2 , 3 ,5

Toán Lớp 6: Tìm x và y để số 7x4y chia hết cho 2 , 3 ,5

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \overline(7x4y) \vdots 2 ; 3 ; 5
  -> y = 0
  -> 7 + x + 4 + 0 \vdots 3
  -> 11 + x \vdots 3
  -> x \in {1 ; 4 ; 7}
  -> \overline(7x4y) = 7140 ; 7440 ; 7740
  text(#Kakaseto)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số đó chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng sẽ bằng 0
         Vậy y=0
  Điều kiện để số đó chia hết cho 3 là tổng của các số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 nên:
               7+4+0=11
          Vậy x ∈ {1;7}
  Vậy số đó là 7140 hoặc 7740
        Em học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận