Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 15,16,17. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết lớp 7B nhiều hơn lớp 7A là 2 học sinh? Giúp

Toán Lớp 7: Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 15,16,17. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết lớp 7B nhiều hơn lớp 7A là 2 học sinh? Giúp mình với ????????

Comments ( 2 )

 1. Gọi 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c
  Theo đề bài ta có:
  $\frac{a}{15}$ =$\frac{b}{16}$ =$\frac{c}{17}$ và b-a=2(vì b lớn hơn a 2 học sinh dấu ngoặc này giải thích khỏi ghi nha)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  $\frac{a}{15}$ =$\frac{b}{16}$= $\frac{c}{17}$ =$\frac{a-b}{16-15}$ =$\frac{2}{1}$=2
  Từ $\frac{a}{15}$=2=>a=2×15=30 
  Từ $\frac{b}{16}$=2=>b=2×16=32 
  Từ $\frac{c}{17}$=2=>c=2×17=34

 2. Giải đáp:
  Gọi x,y,z ( học sinh ) lần lượt là số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C ( x,y,z $\in$ N*)
  Theo đề bài ta có:
  x/15= y/16 = z/17 và y – x = 2
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/15= y/16 = z/17 = $\dfrac{y – x}{16 – 15}$ = $\dfrac{2}{1}$ = 2
  x/15 = 2 => x = 2.15 = 30
  y/16 = 2 => y = 2.16 = 32
  z/17 = 2 => z = 2.17 = 34
  Vậy số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 30, 32, 34 học sinh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai