Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Khối lớp 4 và khối lớp 5 nguyên góp được 1250kg giấy, khối lớp 4 nguyên góp nhiều hơn khối lớp 5 là 320kg giấy . Hỏi mỗi khối nguyên g

Toán Lớp 4: Khối lớp 4 và khối lớp 5 nguyên góp được 1250kg giấy, khối lớp 4 nguyên góp nhiều hơn khối lớp 5 là 320kg giấy . Hỏi mỗi khối nguyên góp bao nhiêu ki lô gam giấy ?

Comments ( 2 )

 1. Khối lớp 4 nguyên góp được số kg giấy là :
  ( 1250 + 320 ) : 2 = 785 ( kg )
  Khối lớp 5 nguyên góp được số kg giấy là :
  1250 – 785 = 465 ( kg )
  Đáp số :  Khối 4 : 785 kg giấy
                 Khối 5 : 465 kg giấy
   

 2. Giải đáp:
   khối lớp 4 góp đc số kg là
  1250÷2+320=945 kg
  khối 5 góp đc số kg là
  1250-945=305 kg
  đáp số khối lớp 4 945 kg
              khối 5 góp305 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh