Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 2xy^2 – 4y

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
2xy^2 – 4y

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:2y(2xy-2)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:2xy²-4y
  =2y(2xy-2)
   

 2. 2xy^2-4y
  =2y(xy-2)
  to Dùng phương pháp đặt nhân tử chung 2y 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh