Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tính diện tích hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 6 cm và 5 cm diện tích hình thoi là bao nhiêu cm vuông

Toán Lớp 8: Tính diện tích hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 6 cm và 5 cm diện tích hình thoi là bao nhiêu cm vuông

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:15cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:S=$\frac{1}{2}$ 6×5=15 cm
   

 2. $Diện$ $tích$ $hình$ $thoi$ $là:$ 
  $\frac{6.5}{2}$ $=$ $15$ $(cm^2)$
  $Vậy$ $diện$ $tích$ $hình$ $thoi$ $là$ $15$ $(cm^2)$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm