Toán Lớp 7: Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: A. 3/12 B.7/35 C.1/7 D.7/25 Em cần gấp ạ!

Toán Lớp 7: Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
A. 3/12
B.7/35
C.1/7
D.7/25
Em cần gấp ạ!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Rút gọn phân số: 3/12 = 1/4, 7/35 = 1/5
  Ta có:
  4 = 2^2
  5 = 5
  7 = 7
  25 = 5^2
  Vì mẫu của phân số 1/7 có ước nguyên tố là 7 khác 2 và 5
  => C. 1/7
  Ta có: 1/7 = 0,(142857)
  @Ryan

  Trả lời
 2. Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
  A. 3/12
  B.7/35
  C.1/7
  D.7/25
  $\text{Vì  $\frac{1}{7}$ =0,1428….. không phải là số thập phân hữu hạn mà là số thập phân vô hạn;trong các phân số này chỉ có $\frac{1}{7}$ =>7 là có ước nguyên tố khác 2 và 5.}$  
   

  Trả lời

Viết một bình luận