Toán Lớp 9: Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. M, N, R, S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD, DA. Chứng minh 4 đi

Toán Lớp 9: Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. M, N, R, S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD, DA. Chứng minh 4 điểm M, N, R, S cũng thuộc một đường tròn

TRẢ LỜI

 1. text{ta có: ΔAOB= ΔCOB= ΔAOD= ΔCOD}
  text{mà OM, ON, OS, OR lần lượt là đường cao của ΔAOB, ΔCOB, ΔAOD, ΔCOD}
  text{⇒ OM, ON, OS, OR}
  text{⇒ O cách đều M, N, S, R}
  text{⇒ M, N, S, R ∈ (O) (điều phải chứng minh)}
  ???? @Mint ????

  toan-lop-9-cho-hinh-thoi-abcd-goi-o-la-giao-diem-cua-hai-duong-cheo-m-n-r-s-lan-luot-la-hinh-chi

  Trả lời

Viết một bình luận