Toán Lớp 7: Nhà em đang muốn mua một tủ quần áo có chiều sâu là 60cm, khi vận chuyển tủ qua cửa để vào nhà, phải đặt tủ nằm ngang, sau đó cần dựng

Toán Lớp 7: Nhà em đang muốn mua một tủ quần áo có chiều sâu là 60cm, khi vận chuyển tủ qua cửa để vào nhà, phải đặt tủ nằm ngang, sau đó cần dựng tủ đứng lên để đưa vào vị trí cần đặt. Nếu trần nhà em cao 2,8m thì em nên mua tủ có chiều cao tối đa bao nhiêu?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận