Toán Lớp 10: cho x=(a,b,c,d,e,g) tìm tất cả các tập con của x chứa các phân tử a,b,c,d

Toán Lớp 10: cho x=(a,b,c,d,e,g)
tìm tất cả các tập con của x chứa các phân tử a,b,c,d

TRẢ LỜI

Viết một bình luận