Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh tỉ lệ với các số 1 và 4 , biết chu vi mảnh đất là 50m thì diện tích của mảnh đất đó là

Toán Lớp 7: một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh tỉ lệ với các số 1 và 4
, biết chu vi mảnh đất là 50m thì diện tích của mảnh đất đó là

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:100 $m^{2}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  XIN HAY NHẤT Ạ! CHÚC BẠN HỌC TỐT:3

  toan-lop-7-mot-manh-dat-hinh-chu-nhat-co-do-dai-2-canh-ti-le-voi-cac-so-1-va-4-biet-chu-vi-manh

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là a và b (mét) (0<a<b<25).
  Theo bài ta có: ab=14⇔a1=b4
  Chu vi của mảnh đất là 50m, ta có:2(a+b)=50⇔a+b=25
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a1=b4=a+b5=255=5⇒{a=5(tm)b=5.4=20(tm).
  Vậy diện tích của mảnh đất là: S=ab=5.20=100m2.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc