Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy, có Ot là tia phân giác. Trên tia Ox lấy điểm A. Trên tia Oy lấy điểm B, sao cho OA=OB. Gọi M là giao điểm của tia Ot

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy, có Ot là tia phân giác. Trên tia Ox lấy điểm A. Trên tia Oy lấy điểm B, sao cho OA=OB. Gọi M là giao điểm của tia Ot và AB.
a/ Chứng minh : ΔOMA = ΔOMB và Ot vuông góc AB ?
b/ Biết góc xOy =70°. Tính số đó góc OAB ?
c/ Qua A vẽ đường thẳng song song với Oy, đường thẳng này cắt Ot tại N. Chứng minh BN song song Ox?
M.n giúp mình bài này với, ngồi đắn đo mãi ko bik cách làm nên mới nhờ m.n ạ, mong m.n giúp mình nha????????

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )