Toán Lớp 7: mn ơi giúp mk với 40đ đó cần trong tối nay ạ làm phần tô màu thôi nha >< Bài tập 3: Cho góc xAy nhọn. Trên cạnh Ax,Ay lần lượt lấy các

Toán Lớp 7: mn ơi giúp mk với 40đ đó cần trong tối nay ạ làm phần tô màu thôi nha >< Bài tập 3: Cho góc xAy nhọn. Trên cạnh Ax,Ay lần lượt lấy các điểm B,C sao cho AB = AC. Qua B kẻ BH vuông góc với Ax (H ∈ Ay),qua C kẻ CE vuông góc với Ay (E ∈ Ax). Gọi giao điểm của BH và CK là I .Chứng minh: b, tam giác BIE = tam giác CIH c)AI là tia phân giác của góc xAy d)AI ⊥ BC e) BC//EH

0 bình luận về “Toán Lớp 7: mn ơi giúp mk với 40đ đó cần trong tối nay ạ làm phần tô màu thôi nha >< Bài tập 3: Cho góc xAy nhọn. Trên cạnh Ax,Ay lần lượt lấy các”

Viết một bình luận