Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: mn ơi giúp mk với 40đ đó cần trong tối nay ạ làm phần tô màu thôi nha >< Bài tập 3: Cho góc xAy nhọn. Trên cạnh Ax,Ay lần lượt lấy các

Toán Lớp 7: mn ơi giúp mk với 40đ đó cần trong tối nay ạ làm phần tô màu thôi nha >< Bài tập 3: Cho góc xAy nhọn. Trên cạnh Ax,Ay lần lượt lấy các điểm B,C sao cho AB = AC. Qua B kẻ BH vuông góc với Ax (H ∈ Ay),qua C kẻ CE vuông góc với Ay (E ∈ Ax). Gọi giao điểm của BH và CK là I .Chứng minh: b, tam giác BIE = tam giác CIH c)AI là tia phân giác của góc xAy d)AI ⊥ BC e) BC//EH

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp + giải thích các bước giải:

    toan-lop-7-mn-oi-giup-mk-voi-40d-do-can-trong-toi-nay-a-lam-phan-to-mau-thoi-nha-bai-tap-3-cho-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan