Toán Lớp 6: Cho A=27.58-31; B=27+58.26. không tính giá trị của A và B, hãy so sánh chúng

Toán Lớp 6: Cho A=27.58-31; B=27+58.26. không tính giá trị của A và B, hãy so sánh chúng

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho A=27.58-31; B=27+58.26. không tính giá trị của A và B, hãy so sánh chúng”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Ta có: A = 27 . 58 – 31}
                \text{= ( 26 +1 ). 58 – 31}
                \text{= 26 . 58 + 58 . 1 – 31}
                  \text{= 26. 58 + 58 – 31}
                \text{= 26. 58 + 27}
  $\text{Vì A = 26. 58 + 27}$ $\text{= B=27+58 . 26}$
  \text{Suy ra A = B}
  \text{@Henry}

  Trả lời

Viết một bình luận