Toán Lớp 7: Mẹ đưa Bình 120 ngàn đồng đi mua vở. Loại vở Bình mua giá 7 ngàn đồng 1 cuốn. Nhân dịp khai trương nhà sách giảm giá 20% các sản phẩm.

By Hải Phượng

Toán Lớp 7: Mẹ đưa Bình 120 ngàn đồng đi mua vở. Loại vở
Bình mua giá 7 ngàn đồng 1 cuốn. Nhân dịp
khai trương nhà sách giảm giá 20% các sản
phẩm. Vậy Bình có thể mua được nhiều nhất
bao nhiêu cuốn vở?
Viết một bình luận