Toán Lớp 7: Giúp em với ạ, em không biết làm thế nào cả a) (x-3)(x+3 b) (x-2)(x+2) c) (x+4)(x-4)

By Linh

Toán Lớp 7: Giúp em với ạ, em không biết làm thế nào cả
a) (x-3)(x+3
b) (x-2)(x+2)
c) (x+4)(x-4)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Giúp em với ạ, em không biết làm thế nào cả a) (x-3)(x+3 b) (x-2)(x+2) c) (x+4)(x-4)”

 1. Hướng dẫn trả lời:
  a) (x – 3)cdot(x + 3)
  = x^2 – 3^2
  = x^2 – 9
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)
  b) (x – 2)cdot(x + 2)
  = x^2 – 2^2
  = x^2 – 4
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)
  c) (x + 4)cdot(x – 4)
  = x^2 – 4^2
  = x^2 – 16
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)
  Giải đáp:
  a) = x^2 – 9
  b) = x^2 – 4
  c) = x^2 – 16

  Trả lời

Viết một bình luận