Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hình bình hành có độ dài đáy là 60m.chiều cao bằng 3/2 đáy. Hỏi diện tích hình bình hành bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu hecta?

Toán Lớp 5: Hình bình hành có độ dài đáy là 60m.chiều cao bằng 3/2 đáy. Hỏi diện tích hình bình hành bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu hecta?

Comments ( 2 )

 1. Chiều cao của hình bình hành là:
  60 : 2 x 3 = 90 ( m )
  Diện tích hình bình hành là:
  90 x 60 = 5400 ( m² ) = 0,54 ( ha )
  Đáp số: 5400 m² ; 0,54 ha
  Xin hay nhất và 5 sao ạ
   

 2. Chiều cao hình bình hành là:           
         60 : 2 x 3 = 90 (m)
  Diện tích hình bình hành là:
         90 x 60 = 5400 (m²)
  Đổi 5400m² = 0,54ha
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung