Toán Lớp 5: Hình bình hành có độ dài đáy là 60m.chiều cao bằng 3/2 đáy. Hỏi diện tích hình bình hành bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu hecta?

By Kim Dung

Toán Lớp 5: Hình bình hành có độ dài đáy là 60m.chiều cao bằng 3/2 đáy. Hỏi diện tích hình bình hành bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu hecta?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Hình bình hành có độ dài đáy là 60m.chiều cao bằng 3/2 đáy. Hỏi diện tích hình bình hành bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu hecta?”

Viết một bình luận