Toán Lớp 5: một người bán 120kg gạo tẻ và nếp, trong đó có 65% là gạo tẻ còn lạ là gạo nếp ? Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 5: một người bán 120kg gạo tẻ và nếp, trong đó có 65% là gạo tẻ còn lạ là gạo nếp ? Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một người bán 120kg gạo tẻ và nếp, trong đó có 65% là gạo tẻ còn lạ là gạo nếp ? Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ki-lô-gam gạo nếp chiếm:
  100%-65%=35% (tổng số gạo bán được)
  Số ki-lô-gam gạo nếp người đó đã bán được là:
  120 xx 35%=42 (kg)
  Đáp số: 42kg gạo nếp 

  Trả lời

Viết một bình luận