Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một người bán 120kg gạo tẻ và nếp, trong đó có 65% là gạo tẻ còn lạ là gạo nếp ? Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Toán Lớp 5: một người bán 120kg gạo tẻ và nếp, trong đó có 65% là gạo tẻ còn lạ là gạo nếp ? Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ki-lô-gam gạo nếp chiếm:
  100%-65%=35% (tổng số gạo bán được)
  Số ki-lô-gam gạo nếp người đó đã bán được là:
  120 xx 35%=42 (kg)
  Đáp số: 42kg gạo nếp 

 2. Giải đáp:
  Người đó bán được có số kg gạo tẻ là:
  120 : 100 x 65 = 78(kg)
  Người đó bán được có số kg gạo nếp là:
  120 – 78 = 42(kg)
  Đáp số:42 kg gạo nếp
  @khanhchile11
  #lekhanhchi_hoidap247
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )