Toán Lớp 12: Cho hàm số y=x/1-x(C) . Tìm m để đường thẳng d y=mx-m-1 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt

By Hồng

Toán Lớp 12: Cho hàm số y=x/1-x(C) . Tìm m để đường thẳng d y=mx-m-1 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Cho hàm số y=x/1-x(C) . Tìm m để đường thẳng d y=mx-m-1 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét hoành độ giao điểm của (C) và (d):
  \frac{x}{1-x}=mx-m-1
  ⇔ (mx-m-1)(1-x)=x
  ⇔ -mx^2+2mx-m-1=0\ (1)
  Δ’=(m)^2+m(-m-1)
  Δ’=m^2-m^2-m
  Δ’=-m
  Để (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt:
  ⇔ (1) có 2 nghiệm phân biệt
  Δ’ > 0
  ⇔ -m>0
  ⇔ m<0
  Vậy với m < 0 thì (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt

  Trả lời

Viết một bình luận