Toán Lớp 7: gia tri cua bieu thuc : 1/1.2+ 1/2.3+ 1/3.4 + 1/4.5+ -1/ 2018.2019 la bao nhieu mn giup e cach giai bai nay , e cam on

Toán Lớp 7: gia tri cua bieu thuc : 1/1.2+ 1/2.3+ 1/3.4 + 1/4.5+ ….1/ 2018.2019 la bao nhieu
mn giup e cach giai bai nay , e cam on

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 
  1/(1*2) = 1 – 1/2
  1/(2*3) = 1/2 – 1/3
  ………………….
  Cứ thế ta có : 
  1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/(3*4) + 1/(4*5) + … + 1/(2018*2019)
  = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + … + 1/2018 – 1/2019
  = 1 – 1/2019
  = 2019/2019 – 1/2019
  = 2018/2019 

  Trả lời
 2. 1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + 1/(4.5) + ….. + 1/(2018.2019)
  = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + …. + 1/2018 – 1/2019
  = 1 – 1/2019
  = 2018/2019
  Áp dụng công thức :
  (b-a)/(a .b) = 1/a -1/b
   

  Trả lời

Viết một bình luận