Toán Lớp 7: e) -2: 1/3+1/2 nhân 2/3 + 1/3 f ) -4:9/2+5/2-1/3

Toán Lớp 7: e) -2: 1/3+1/2 nhân 2/3 + 1/3
f ) -4:9/2+5/2-1/3

0 bình luận về “Toán Lớp 7: e) -2: 1/3+1/2 nhân 2/3 + 1/3 f ) -4:9/2+5/2-1/3”

Viết một bình luận