Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: đồ thị hàm số y=-3x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ? đồ thị hàm số y=-6x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ? mình cầ

Toán Lớp 7: đồ thị hàm số y=-3x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ?
đồ thị hàm số y=-6x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ?
mình cần gấp ạ

Comments ( 1 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a)$  Cho $x=1⇒y=-3$
  Cho $y=0⇒x=0$
  $⇒$ Đồ thị hàm số $y=-3x$ là đường thẳng qua $A(1;-3)$ và $O(0;0)$
  Vậy đồ thị hàm số $y=-3x$ thuộc góc phần tư thứ hai và thứ tư
  $b)$ Cho $x=1⇒y=-6$
  Cho $y=0⇒x=0$
  $⇒$ Đồ thị hàm số $y=-6x$ là đường thẳng qua $A(1;-6)$ và $O(0;0)$
  Vậy đồ thị hàm số $y=-6x$ thuộc góc phần tư thứ hai và thứ tư

  toan-lop-7-do-thi-ham-so-y-3-nam-o-goc-phan-tu-nao-trong-he-truc-toa-do-do-thi-ham-so-y-6-nam-o

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly