Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mọi người ơi giúp em bài này với ạ Một ô tô đi từ a đến b, sau khi đi được nửa quãng đường ab người đó tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc c

Toán Lớp 5: Mọi người ơi giúp em bài này với ạ
Một ô tô đi từ a đến b, sau khi đi được nửa quãng đường ab người đó tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc cũ nên đến b sớm hơn dự định là 0,5 giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường ab.

Comments ( 2 )

 1.  nên tỉ số vận tốc đi nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau là $\frac{1}{4}$+1=$\frac{1}{5}$ 
  Trên cùng quãng đường, vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên tỉ số thời gian đi quãng đường sau và đầu là $\frac{1}{5}$ 
  Gọi thời gian đi quãng đường đầu là 5 phần bằng nhau còn thời gian đi quãng đường sau là 1 phần như vậy.
  Thời gian người đó đi quãng đường sau là :
      ( giờ )
    Thời gian người đó đi quãng đường đầu là :
      ( giờ )
    Thời gian người đó đi quãng đường AB là :
       ( giờ )=45 phút
         Đáp số :  phút
   

 2.   0,25=25/100=1/4 nên tỉ số vận tốc đi nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau là 1/(4+1)=1/5
  Trên cùng quãng đường ; vận tốc và thời gian là $2$ đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số thời gian đi quãng đường sau và đầu là 1/5
   Thời gian đi quãng đường đầu : |——|——|——|——|——|
   Thời gian đi quãng đường sau : |——|
  ( Hiệu: $0,5$ giờ )
    Thời gian người đó đi quãng đường sau là :
      0,5:(5-1)=0,125 ( giờ )
    Thời gian người đó đi quãng đường đầu là :
      0,125×5=0,625 ( giờ )
    Thời gian người đó đi quãng đường $AB$ là :
      0,125+0,625=0,75 ( giờ ) $=45$ phút
         Đáp số : $45$ phút

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )