Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: $x^{2}$ -(m-1)x-$m^{2}$ +m-2=0 tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Toán Lớp 9: $x^{2}$ -(m-1)x-$m^{2}$ +m-2=0 tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-9-2-m-1-m-2-m-2-0-tim-m-de-phuong-trinh-co-hai-nghiem-trai-dau

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để PT có nghiệm trái dấu:
  a.c<0
  ⇔ 1.(-m^2+m-2)<0
  ⇔ -m^2+m-2<0
  ⇔ -(m^2-m+2)<0
  ⇔ m^2-m+2 >0
  ⇔ (m-1/2)^2+7/4 > 0 (luôn đúng với mọi m)
  Vậy m \in \mathbb{R} thì PT có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )