Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 4, 7, 9. Biết cạnh nhỏ nhất dài 20cm, tính độ dài của cạnh lớn nhất. làm giúp vs ạ nhớ

Toán Lớp 7: Độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 4, 7, 9. Biết cạnh nhỏ nhất dài 20cm, tính độ dài của
cạnh lớn nhất.
làm giúp vs ạ nhớ đầy đủ cách trình bài

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  15,5cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} \text{Gọi 3 cạnh của tam giác lần lượt là } x ; y ; z ( x ; y ;z \in \mathbb{N} ; x ; y ; z> 0) \\ \text{Vì 3 cạnh của tam giác tỉ lệ thuận với } 4 ; 7 ; 9 \Rightarrow \dfrac{x}{4} = \dfrac{y}{7} = \dfrac{z}{9}  \\ \text{Cho z là cạnh nhỏ nhất có độ dài là 20cm} \\ \Rightarrow \dfrac{x}{4} = \dfrac{y}{7} = \dfrac{z}{9} = \dfrac{20}{9} \\ \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{20}{9} . 4 ≈ 9 cm \\ y = \dfrac{20}{9} . 7 ≈15,5cm \end{cases} \\ \text{ Vậy độ dài cạnh lớn nhất là } 15,5cm \\ \end{array}$           
  $\\$ 
  ______________________________________________________________________________
  Vì sao không chọn y và x . Vì nhận thấy : 20/9 < 20/7 < 20/4 . Nên z =20/9 đúng chuẩn là cạnh nhỏ nhất. 

 2.               Giải
  Gọi 3 cạnh của tam gics là: a,b,c
  Ta có: $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{7}$ = $\frac{c}{9}$ 
  (trong đó a là cạnh nhỏ nhất và c là cạnh llowns nhất)
  ⇒ $\frac{a}{4}$ = $\frac{20}{4}$ = 5 
  ⇒ $\frac{c}{9}$ =5
  ⇒ c = 9.5 = 45 cm
  Vậy Độ dài cạnh lớn nhất là 45 cm
  *Hok Tốt nha bạn!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan