Toán Lớp 7: cmr : B = $2^{100}$ +$2^{101}$$2^{102}$ chia hết cho 7

By Mai Lan

Toán Lớp 7: cmr : B = $2^{100}$ +$2^{101}$$2^{102}$ chia hết cho 7

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cmr : B = $2^{100}$ +$2^{101}$$2^{102}$ chia hết cho 7”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B=2^100+2^101+2^102
  =>B=2^100 .1+2^100 .2+2^100 .2^2
  =>B=2^100 .(1+2+2^2)
  =>B=2^100 .(3+4)
  =>B=2^100 .7
  Vì 7\vdots7
  =>2^100 .7\vdots7
  Vậy B\vdots7
   

  Trả lời

Viết một bình luận