Toán Lớp 11: Giải phương trình sau: √3 cos2x – sin2x + 2sinx = 0

By Tùy Linh

Toán Lớp 11: Giải phương trình sau:
√3 cos2x – sin2x + 2sinx = 0

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Giải phương trình sau: √3 cos2x – sin2x + 2sinx = 0”

  1. $\begin{array}{l} \sqrt 3 \cos 2x – \sin 2x + 2\sin x = 0\\  \Leftrightarrow 2\sin x = \sin 2x – \sqrt 3 \cos 2x\\  \Leftrightarrow 2\sin x = 2\sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{3}} \right)\\  \Leftrightarrow \sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{3}} \right) = \sin x\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} 2x – \dfrac{\pi }{3} = x + k2\pi \\ 2x – \dfrac{\pi }{3} = \pi  – x + k2\pi  \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{\pi }{3} + k2\pi \\ x = \dfrac{{4\pi }}{9} + \dfrac{{k2\pi }}{3} \end{array} \right.\left( {k \in \mathbb Z} \right) \end{array}$  

    Trả lời

Viết một bình luận