Toán Lớp 12: kẻ BBT tìm khoảng ĐB y= $\sqrt[]{x^{2}-2x}$

By Ðông Nghi

Toán Lớp 12: kẻ BBT
tìm khoảng ĐB
y= $\sqrt[]{x^{2}-2x}$

0 bình luận về “Toán Lớp 12: kẻ BBT tìm khoảng ĐB y= $\sqrt[]{x^{2}-2x}$”

 1. Giải đáp: (2;+\infty)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   y= \sqrt{x² -2x}
  TXĐ: (-\infty;0] ∪ [2;+\infty)
  y’ = \frac{2x -2}{2\sqrt{x²-2x}} = \frac{x -1}{\sqrt{x²-2x}}
  Cho y’=0=> x -1=0=> x=1
   Bảng biến thiên:
  \begin{array}{|l|cr|} \hline x & -\infty & &0 &&1&&&2 &&&& +\infty\\ \hline y’ & &-&|| &////&0&////&&||&&+&& \\ \hline &&&&&\\ y&&\searrow &||&&//////////&&&||&&&\nearrow&&\\&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array}
  Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (2;+\infty)

  Trả lời

Viết một bình luận