Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây là sai? * 1 điểm Mọi số thực đều là số hữu tỉ Mọi số vô tỉ đều là số thực Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực. Mọi

By Tùy Linh

Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây là sai? *
1 điểm
Mọi số thực đều là số hữu tỉ
Mọi số vô tỉ đều là số thực
Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực.
Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây là sai? * 1 điểm Mọi số thực đều là số hữu tỉ Mọi số vô tỉ đều là số thực Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực. Mọi”

 1. Giải đáp: Câu A.Mọi số thực đều là số hữu tỉ

  Lời giải và giải thích chi tiết: .Mọi số thực đều là số hữu tỉ Vì số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Nên số thưc không chỉ có số hữu tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.

  Trả lời
 2. Số thực là tập hợp gồm có số vô tỉ và số hữu tỉ

  Vậy nên tất cả các số nguyên âm hay dương là số hữu tỉ và là số thực

  Mọi số vô tỉ hay hữu tỉ đều là số thực

  Số 0 được coi là 1 số hữu tỉ và cũng là số thực

  Mọi số thực thì chưa chắc đã là số hữu tỉ có thể là số vô tỉ

  Chọn ý đầu tiên sai

   

  Trả lời

Viết một bình luận