Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng 81^7- 27^9 – 9^13 chia hết cho 405

By Melanie

Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng 81^7- 27^9 – 9^13 chia hết cho 405

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng 81^7- 27^9 – 9^13 chia hết cho 405”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết: 81^7 – 27^9 – 9^13
  =(3^4)^7-(3^3)^9-(3^2)^13
  =3^28-3^27-3^26
  =(3^26.3^2)-(3^26.3^1)-(3^26.1)
  =3^26.(9-3-1)
  =3^22.(3^4.5)
  =3^22.405 chia het cho 405
  => 81^7-27^9-9^13 chia het cho 405
   

  Trả lời

Viết một bình luận