Toán Lớp 5: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- g

By Mộng Tâm

Toán Lớp 5: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng
cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- g”

 1. 26 lít dầu hỏa nặng số kg là:
         26×0,8=20,8(kg).
  Thùng dầu đó nặng số kg là:
          20,8+5,28=26,08(kg).
                    Đáp số: 26,08kg.
  ______chúc bạn học tốt______
  xin hay nhất nhé ~~~
   

  Trả lời

Viết một bình luận