Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- g

Toán Lớp 5: Một thùng chứa 26 lít dầu hỏa, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg. Biết vỏ thùng
cân nặng 5,28kg. Hỏi thùng dầu đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   1.
  26 lít nặng số kg là
  26×0,8=20,8 kg
  thùng đó nặng số kg là
  20,8+5,28=26,08 kg
  đáp số 26,08 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 26 lít dầu hỏa nặng số kg là:
         26×0,8=20,8(kg).
  Thùng dầu đó nặng số kg là:
          20,8+5,28=26,08(kg).
                    Đáp số: 26,08kg.
  ______chúc bạn học tốt______
  xin hay nhất nhé ~~~
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )