Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chiều rộng là 35 cm , nếu chiều dài của hình chữ nhật giảm đi 4 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 1400 cm2 .

By Huyền Thanh

Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chiều rộng là 35 cm , nếu chiều dài của hình chữ nhật giảm đi 4 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 1400 cm2 . tính chiều dài hình chữ nhật đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chiều rộng là 35 cm , nếu chiều dài của hình chữ nhật giảm đi 4 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 1400 cm2 .”

 1. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 35 cm , nếu chiều dài của hình chữ nhật giảm đi 4 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 1400 cm2 . tính chiều dài hình chữ nhật đó.
  Bài làm: 
  Cách 1:   Bài giải
  Diện tích hình chữ nhật lúc trước là:
  1400×4=5600(cm²)
  Chiều dài hình chữ nhật đó là:
  5600:35=160(cm)
  Đáp số: 160cm
  Cách 2:  Bài giải
  Chiều dài khi bị giảm là:
  1400:35=40(cm)
  Chiều dài lúc ban đầu là:
  40×4=160(cm)
  Đáp số: 160cm
  *Đây là dạng bài: Khi chiều dài hay chiều rộng giảm đi n lần thì diện tích cũng sẽ giảm đi n lần
  color{pink}\text{MiuMiu2k11}

  Trả lời

Viết một bình luận