Toán Lớp 6: 2x-2 chia hết cho x -1 giúp với.giải thích luôn ạ

By Thanh Thu

Toán Lớp 6: 2x-2 chia hết cho x -1
giúp với.giải thích luôn ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 2x-2 chia hết cho x -1 giúp với.giải thích luôn ạ”

 1. ✅ 2n+3chia hết n-2giúp mình với. giải thích luôn nha
  2n+3chia hết n-2giúp mình với.giải thích luôn nha
  Hỏi:
  2n+3chia hết n-2giúp mình với.giải thích luôn nha
  2n+3chia hết n-2
  giúp mình với.giải thích luôn nha
  Đáp:
  minhguyrttuanh:
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2n+3chia hết n-2
  2n+3      2(n-2)+7          7
  ——=   ———-=2+——
  n-2           n-2               n-2
  =>Để mà cho2n+3 chia hết n-2
  thì n-2 phải thuộc ước c̠ủa̠{7}
  =>n={-5;1;3;9}
  minhguyrttuanh:
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2n+3chia hết n-2
  2n+3      2(n-2)+7          7
  ——=   ———-=2+——
  n-2           n-2               n-2
  =>Để mà cho2n+3 chia hết n-2
  thì n-2 phải thuộc ước c̠ủa̠{7}
  =>n={-5;1;3;9}
  minhguyrttuanh:
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2n+3chia hết n-2
  2n+3      2(n-2)+7          7
  ——=   ———-=2+——
  n-2           n-2               n-2
  =>Để mà cho2n+3 chia hết n-2
  thì n-2 phải thuộc ước c̠ủa̠{7}
  =>n={-5;1;3;9}
  2n+3chia hết n-2giúp mình với.giải thích luôn nha
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  => x = 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để (2x-2) chia hết cho (x -1)
  Để (x -1) chia hết cho (x -1) => Để 2(x -1) chia hết cho (x -1)
  => [2(x -1) – (2x-2)] chia hết cho (x -1)
  => (2x -2 – 2x+ 2) chia hết cho (x -1)
  => 0 chia hết cho (x -1)
  => (x -1) ∈ Ư{0}
  Ta có x – 1 = 0
  => x = 1
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận