Toán Lớp 7: Chứng minh rằng nếu (ab+cd+eg) chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

Toán Lớp 7: Chứng minh rằng nếu (ab+cd+eg) chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Chứng minh rằng nếu (ab+cd+eg) chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  \overline(abcdeg)=\overline(ab).10000+\overline(cd).100+\overline(eg)
  =\overline(ab).(9999+1)+\overline(cd).(99+1)+\overline(eg)
  =\overline(ab).9999+\overline(ab)+\overline(cd).99+\overline(cd)+\overline(eg)
  =\overline(ab).9999+\overline(cd).99+(\overline(ab)+\overline(cd)+\overline(eg))
  Vì : 9999=909.11->\overline(ab).9999\vdots11
  99=9.11->\overline(cd).99\vdots11
  (\overline(ab)+\overline(cd)+\overline(eg))\vdots11 (theo gt)
  ->[\overline(ab).9999+\overline(cd).99+(\overline(ab)+\overline(cd)+\overline(eg))]\vdots11
  ->\overline(abcdeg)\vdots11(đpcm)
  Vậy nếu (\overline(ab)+\overline(cd)+\overline(eg))\vdots11 thì : \overline(abcdeg)\vdots11

  Trả lời
 2. abcdeg = 10000 . ab + 100 . cd + eg 
                = 9999 . ab + 99 . cd + (ab + dc + eg)
  Vì 9999 . ab chia hết 11
  Vì 99 . cd chia hết 11
  Và (ab + cd + eg) chia hết 11
  ⇒ 9999 . ab + 99 . cd + (ab + dc + eg) chia hết 11
  ⇒ 10000 . ab + 100 . cd + eg chia hết 11 
  ⇒ abcdeg chia hết 11

  Trả lời

Viết một bình luận