Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Cho A là số có hai chữ số nếu chữ số hàng chục bớt đi một chữ số hàng đơn vị thêm 3 thì chữ số a tăng hay giảm bao nhiêu đơn vị

Toán Lớp 2: Cho A là số có hai chữ số nếu chữ số hàng chục bớt đi một chữ số hàng đơn vị thêm 3 thì chữ số a tăng hay giảm bao nhiêu đơn vị

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  tăng thêm 7 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nếu bớt đi một chữ số hàng đơn vị thêm 3 sẽ là giảm 10 
  Theo đề bài là tăng 3 ta có 10-3=7
  Vây số đó tăng thêm 7 đơn vị
  Đ/S: 7
  đảm bảo 100% đúng
      xin ctlhn ạ.
    Chúc bạn học tốt!!!
  #donotcopy  
  * nocopy

 2. Giải đáp:
  số đó tăng thêm 7 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bớt hàng chục 1 chữ số⇒số đó giảm 10 đơn vị
  hàng đơn vị thêm 3 ⇒ số đó thêm 3 đơn vị
           VẬY số đó tăng thêm 7 đơn vị

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )