Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Chỗ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông .SA=AB=2 SA vuông góc với đáy.Gọi T là điểm thoả mãn vector ST=1/2 vectơ AB tính thể tíc

Toán Lớp 12: Chỗ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông .SA=AB=2 SA vuông góc với đáy.Gọi T là điểm thoả mãn vector ST=1/2 vectơ AB tính thể tích khối đa diện ABCDST

Comments ( 2 )

 1. Trên mặt phẳng STBA kẻ TH song song SA
  trên mặt phẳng ABCD kẻ HH’ song song AD
  =>(SAD)//(THH’)
  $V_{STABCD}$=$V_{THH’.SAD}$+$V_{T.HH’BC}$
  =1.2.2+1.2.2.$\frac{1}{3}$ 
  =$\frac{16}{3}$ 

  toan-lop-12-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-vuong-sa-ab-2-sa-vuong-goc-voi-day-goi-t-la

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )