Toán Lớp 12: Chỗ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông .SA=AB=2 SA vuông góc với đáy.Gọi T là điểm thoả mãn vector ST=1/2 vectơ AB tính thể tíc

Toán Lớp 12: Chỗ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông .SA=AB=2 SA vuông góc với đáy.Gọi T là điểm thoả mãn vector ST=1/2 vectơ AB tính thể tích khối đa diện ABCDST

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Chỗ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông .SA=AB=2 SA vuông góc với đáy.Gọi T là điểm thoả mãn vector ST=1/2 vectơ AB tính thể tíc”

Viết một bình luận