Toán Lớp 7: Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của các tia AB, BC , AC lấy thứ tự 3 điểm D, E , F sao cho AD=BE=CF . CM tam giác DEF đều ( vẽ hình

By Thanh THương

Toán Lớp 7: Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của các tia AB, BC , AC lấy thứ tự 3 điểm D, E , F sao cho AD=BE=CF . CM tam giác DEF đều ( vẽ hình luôn nha) mình cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của các tia AB, BC , AC lấy thứ tự 3 điểm D, E , F sao cho AD=BE=CF . CM tam giác DEF đều ( vẽ hình”

Viết một bình luận